fredag 27. mars 2009

Hercules-fly skadet under landing

MILITÆRT

Sommeren 2007 ble det vedtatt et hastevedtak i Stortinget, da Forsvaret mente de allerede eksisterende Hercules-flyene nå ble brukt mer tid på å vedlikeholde, enn tiden de var operative. Og dette kan jo forstås. Stortinget gikk så inn  for å kjøpe 4 nye, lengre fly, som skulle være operative fra nyttår 09. For de som bodde i Oslo ved nyttår, husker kanskje flykortesjen over Oslo sentrum, med F16, gamle Hercules-fly, og det første nye Hercules. Den totale prislappen på flyene er totalt på 3,7 milliarder, dvs i overkant av 900 millioner fordelt på hvert fly. 

Den 6. mars ødela to piloter i forsvaret flyet, ved å komme inn for landing med nesa på flyet i for høy vinkel. Dette gjorde at enden på flyet skrapte i bakken i ca. 10 meter, noe som igjen skapte store skader innvendig på flyet. Grunnen til at pilotene kunne gjøre dette, er fordi lengden på den eldre modellen vår noe kortere, og kunne derfor landes med nesen høyere i sky. Flyet står nå på Gardermoen, i påvente av reperasjon, og kan tidligst ventes i stand 1 mai. Balder gratulerer med forsiktigheten som ytes, og med våre alles skattepenger. 

Kristian O. Aarseth, journalist

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar