torsdag 26. mars 2009

Slutten på sesjonen slik vi kjenner den


Aftenposten skriver tirsdag 24/3 at det nå endelig er bredt flertall for å gjøre sesjonen nettbasert, med spørsmål, utfylling av egenerklæring, og reklamefilm på vernepliktsverkets nettsider. Forsvaret var selv redde for en slik overgang, men sa seg fornøyd dersom de fikk "informere" på alle skoler i hele landet, og et slik pålegg fikk de som "kompensasjon" for den tapte informasjonen som går bort ved mangelen på fysisk tilstedeværelse. Så hva skjer så med siviltjenesten? Skal det være en egen rubrikk på nettskjemaet der du kan velge siviltjeneste? Vil dette bety den sikre død for siviltjenesten slik vi kjenner den, eller vil simplisiteten dersom det settes opp et eget "kryss av her om du vil være sivilarbeider" gjøre at søkertallet eksploderer?

I følge artikkelen er 92-kullet de første som får prøve denne ordningen, fra høsten 2010. 

Kristian O Aarseth, journalist

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar